หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงกเลวระ หากคุณกำลังมองหากเลวระมาสำรวจกันกับdrzen.netในหัวข้อกเลวระในโพสต์ทวัตติงสาการ ep.1 ,กายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญ มี 14 บรรพะคืออานาปาน,อิริยาบถ,สัมปชัญญะ,ธาตุฯนี้.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกเลวระในทวัตติงสาการ ep.1 ,กายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญ มี 14 บรรพะคืออานาปาน,อิริยาบถ,สัมปชัญญะ,ธาตุฯล่าสุด

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์drzen.netคุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากกเลวระเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ในหน้าDr.Zen เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง, ด้วยความปรารถนาที่จะให้ข่าวสารที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัพเดทข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้ครบถ้วนที่สุด.

ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อกเลวระ

อัฏฐกถา ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ อาการ ๓๒ นี้เป็นคำอธิบายความสัมพันธ์ของสมาธิ คือ กาย สติ ซึ่งสาวกทั้งหลายไม่เคยให้มาก่อนนอกสมัยพุทธกาล เพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตและเพื่อสมาธิของสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบริสุทธิ์ พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญโดยหมายเป็นอันมากในพระสูตรนั้น. นี้ว่า ๑- ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนึ่งธรรมที่ภิกษุผู้เจริญทำไว้มาก เพื่อบูชา [ความสลดใจ] ใหญ่สำหรับความรู้สึก [ประโยชน์] ใหญ่สำหรับ Yokakkema [ความเกษมจากโยคะ] ใหญ่สำหรับสติ [ความระลึกรู้ตัว] ใหญ่เอื้อต่อการหยั่งรู้ [ความรู้เห็น] ไปสู่ทิฏฐธรรมสุขวิหาร [อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน] เป็นไปเพื่อการหยั่งรู้วิชชาวิมุตติและผลแห่งธรรม คือ กายคตาสติ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่บริโภคกายคตาสติ ภิกษุเหล่านั้น ชื่อว่าไม่บริโภคอมตะ. ภิกษุใดบริโภคกายคตาสติ ภิกษุนั้น ชื่อว่าบริโภคอมตะ. ภิกษุผู้ไม่บริโภคกายคตาสติ ชื่อว่า ไม่บริโภคอมตะ. ภิกษุผู้เสวยวิมุตติ ชื่อว่า เสวยวิมุตติสุข. ภิกษุผู้มีสติสัมปชัญญะ ชื่อว่า อมตะ ภิกษุผู้ไม่หลง ชื่อว่า อมตะ ภิกษุผู้ไม่เจริญสติ ชื่อว่า อมตะ ภิกษุผู้มีสติสัมปชัญญะ ชื่อว่า สำเร็จอมตะ. ____________________________ 1-อัง. เอก ๒๐ / ข้อ ๒๓๔-๒๓๘ ดังนี้ แล้วแสดงเป็น ๑๔ ปัพพะ คือ อานาปานปัพพะ. อิริยาบถจตุสัมปชัญญะปัพพะ ปฏิปทาว่า มนสิการัพพะ สิวะธิกะพบา 9 ภัพพ์ โดยนัยว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายและใจ ของภิกษุเจริญอย่างไร ? ทำอย่างไรให้มาก จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมและวินัยนี้ ไปอยู่ป่าก็ดี ดังนี้. บัดนี้ นิทัสสนญาณของการเจริญกายคตาสติกรรมฐานมาโดยลำดับแล้ว ในนิทัสสนะนั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวิปัสสนา ๓ กัปป์. นี่คือท่าทาง จตุสัมปัญญัพพะธาตุมณสิการัปปะ กล่าวถึง พระสีวาธิกะ-ปัพพต 9 ว่าเป็นอาเตวนุปัสสนาในวิปัสสนา. ส่วนสมาธิในอุทธัมโมทกสุภะเป็นต้น ในราตรีนั้น อันน่าปรารถนานั้น ข้าพเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ในอภิภาวนิทเทสนั้น. พระไตรปิฎกทุกฉบับ. สัปปายะ ๒ อย่างนี้ คือ อานาปานอัปปปะ และ ปฏิกูล-มะนาสิ-กัปปะ เรียกว่า สัมมาสมาธิในนิทัสสนญาณนั้น. ในอานาปานสติ ๒ อย่างนั้น อานาปานอุปปายะย่อมเป็นสมาธิอย่างหนึ่ง. เป็นอานาปานสติ ส่วนกรรมฐาน อะไรเป็นอานาปานสติ ? เป็นที่ตั้งแห่งภาวนาอันเป็นส่วนหนึ่งของกายคตาสติ ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุปการะสมองด้วยเยื่อในกระดูกในอุบาลีประเทศนั้น ดังนี้ ๒- ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นเนื้อความนี้อยู่ ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไป ปลายขนลงมา มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วย มลทิน มีประการต่าง ๆ ในร่างกายนี้มีผม มีขน เป็นต้น สมาธิเป็นธวัชติงสาคร จะอธิบายดังนี้ ในบรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อรรถ แปลว่า มีอยู่. แต่ปลายขนลงมา ห้อมล้อมด้วยหนังหุ้มด้วยของโสโครก มีประการต่าง ๆ. บทว่า เกย ได้แก่ในกาย. จริงอยู่ กายนี้ชื่อว่า กาย เพราะสะสมของไม่บริสุทธิ์. หรือเพราะเป็นที่ที่ขนขึ้นน่าเกลียด และโรคร้อย มีโรคตาเป็นต้น บทว่า เกสา เปมุตฺตมํ แปลว่า อาการ ๓๒ ประการนี้ มีขนเป็นต้น. ในเรื่องนี้ ฯลฯ กล่าวไว้อย่างไร ? ด้วยกรรมฐานนั้น กล่าวไว้ว่า ผู้ใดพิจารณาเห็นอาการทั้งหลายของกาฬวราแล้ว มีกายนี้ขนาดลูกหว้าประมาณนี้ คือ เหนือจากฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องล่างจากปลายผมลงมาที่หนังหุ้มโดยรอบ ย่อม มองไม่เห็นสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นแก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพลิน ไม้กฤษณา ไม้จันทน์ หญ้าฝรั่น การบูรหรือผงคั่ว เป็นต้น แม้จะเล็กน้อยบริสุทธิ์ก็มองเห็นกายได้จริงๆ ต่างกันด้วยขน ขนเป็นต้น มีกลิ่นเหม็นอันน่าเกลียดเหลือแสน

SEE ALSO  3 อันดับ เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บนอก100% | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับสล็อต 1688 ทางเข้าที่สมบูรณ์ที่สุด

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ของกเลวระ

ทวัตติงสาการ ep.1   ,กายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญ มี 14 บรรพะคืออานาปาน,อิริยาบถ,สัมปชัญญะ,ธาตุฯ
ทวัตติงสาการ ep.1 ,กายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญ มี 14 บรรพะคืออานาปาน,อิริยาบถ,สัมปชัญญะ,ธาตุฯ

นอกจากการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ ทวัตติงสาการ ep.1 ,กายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญ มี 14 บรรพะคืออานาปาน,อิริยาบถ,สัมปชัญญะ,ธาตุฯ คุณสามารถดูและอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง

ดูข่าวเพิ่มเติมที่นี่

เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกเลวระ

#ทวตตงสาการ #ep1 #กายคตาสตอนสหรคตดวยความสำราญ #ม #บรรพะคออานาปานอรยาบถสมปชญญะธาตฯ.

SEE ALSO  ตรวจหวย16/4/64 ตรวจหวยวันนี้16เมษายน2564 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ | สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องตรวจหวย 16 เมษายน 2564 กองสลากที่ถูกต้องที่สุด
[vid_tags].

ทวัตติงสาการ ep.1 ,กายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญ มี 14 บรรพะคืออานาปาน,อิริยาบถ,สัมปชัญญะ,ธาตุฯ.

กเลวระ.

เราหวังว่าคุณค่าที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอขอบคุณที่อ่านบทความของเราเกี่ยวกับกเลวระ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *