หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงพระ สงฆ์ จะ สวด มงคลสูตร ใน โอกาส ใด หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับพระ สงฆ์ จะ สวด มงคลสูตร ใน โอกาส ใดมาวิเคราะห์กับdrzen.netในหัวข้อพระ สงฆ์ จะ สวด มงคลสูตร ใน โอกาส ใดในโพสต์บทสวด "มงคลสูตร" ฟังสวดก่อนนอนหรือช่วงเช้า เสริมมงคลชีวิต เทวดาคุ้มครองนี้.

สรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระ สงฆ์ จะ สวด มงคลสูตร ใน โอกาส ใดในบทสวด "มงคลสูตร" ฟังสวดก่อนนอนหรือช่วงเช้า เสริมมงคลชีวิต เทวดาคุ้มครองที่สมบูรณ์ที่สุด

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

SEE ALSO  อย่าทิ้ง!! ถ้วยปลูกสีเขียวนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับถ้วย สีล่าสุด มูล

ที่เว็บไซต์drzen.netคุณสามารถอัปเดตเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากพระ สงฆ์ จะ สวด มงคลสูตร ใน โอกาส ใดสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจdrzen.net เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง, ด้วยความปรารถนาที่จะให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้คุณอัพเดทข่าวสารออนไลน์ได้อย่างแม่นยำที่สุด.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่พระ สงฆ์ จะ สวด มงคลสูตร ใน โอกาส ใด

มงคลสูตร มงคลชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ชีวิตจะบริบูรณ์ด้วยสิ่งดี มุ่งก้าวหน้า คิดแต่เรื่องอันเป็นมงคล มังละมุตตะมัง พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อาเสวะนะ จะปะละนัง ไม่คบคนพาล ปัณฑิตานันชะ เซวานะ คบคนฉลาด , ปูชา จะ ปูชะนียานัง , การบูชาบุคคลที่ควรบูชา , เอธัมมังคละมุตตามัน , สามประการนี้. ปะฏิรูปาเทสาวะโส จะ อยู่ในแดนอันสมควร ปุพเพ จะ กะตะปุญญตา บุญที่เคยทำมาแล้ว อัตตสมาปณิธิ จะตั้งตนไว้. ข้าพเจ้าชอบ เอธัมมังละมุตตะมัง สามประการนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด พาหุสัจจะกะ เป็นผู้ฟังมาก สิปปปัญจะ มีหิริโอตตัปปะ วินาโย จะ สุสิกขิโต ผู้รู้วินัย สุภาสิตา จะยะ วาจาเป็นสุภาษิต อ.ธัมมังละมุตตะมัง สามประการนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด มาตาปิตุ อุปะทานัง. การเลี้ยงดูมารดาบิดา พุทธัสสะ สังฆะโหตุ การสงเคราะห์บุตรภรรยา อนากุลจะกัมมันตะ การงานที่ไม่เรียบร้อย เอธัมมังละมุตตะมัม ฯลฯ มงคลสูงสุด ๓ ประการ ดานันชะ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ธัมมจริยากะ การประพฤติธรรม นัตคะนันชะ สังโฆ ความสงเคราะห์ ของญาติ อนาวัจฉิคามมณี กรรมอันไม่มีโทษ. เอธัมมังละมุตตะมัง กรรม ๔ ประการนี้ เป็นมงคลอย่างยิ่ง อะระติ วิระติ ปะปา เว้นจากการทำชั่ว มัจจุปานะ จะ สัมชะโม การงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย อุปปาทา จะ ธัมเมสุ ความประมาทในธรรม, จ. ธัมมังคะละมุตตะมัง มงคล ๓ ประการนี้ คารโวจะคารวะ นิวาโตจะสมถะ สันตุฐิจะสันโดษ กตัญญูกตเวทิตา กะเลนะธัมมะสาวันนัง การฟังธรรมตามวาระ เอธัมมังคละมุตตามัน ๕ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด คือ ขันติ จะ ความอดทน โสวัจฉัสสะ ความเป็นผู้ว่าง่าย สมานันจะ ทัสสานัง การเห็นผู้สงบจากกิเลส กาลีณา ธรรมศักดิ์ชา การแสดงธรรม ทันเวลา เอธัมมังละมุตตะมัง สี่ประการนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด ตะโปจะ ความเพียรเผากิเลส พรหมจจะไรอันจะ การประพฤติพรหมจรรย์, อริยสัจจะทัสสนธรรม, การเห็นความจริงของพระอริยเจ้า, ความจริงพระนิพพาน, การรู้แจ้งพระนิพพาน, เอธัมมังคลามุตตามัน. กิจ ๔ ประการนี้ พุทธัสสะโลกธัมมเมหิจิตอันเป็นมงคลสูงสุด ผู้ใดมีใจถูกต้อง ยัสนะกัมปะฏิไม่หวั่นไหว อโศกเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมอง วิระ โทสะ คือ จิตปราศจากมลทิน จิตเป็น จิตปราศจากสุข จิตเป็น เอตมังคละมุตตามัน เป็นมงคลสูงสุด เอตถิสานิ กัตวานา สัพพะทามะ ปะระจิตะ สัพพะธา โสตถิง คัจฉาตี ดันเตสัง มังละมุตตะมันติ เหล่านี้มีอยู่ในตน การไม่เบียดเบียนกันในที่ทั้งปวงย่อมเป็นสุขในที่ทุกสถาน นั่นแหละ เป็นมงคลอันสูงสุด. ของทวยเทพและมนุษย์ เป็นอิติจริงๆ

SEE ALSO  เปิด ฤกษ์ออกรถ เดือน กันยายน 2565 พร้อมคาถาบูชาแม่ย่านาง | ฤกษ์ออกรถ กันยายน 2564เนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดมากที่สุด

ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่พระ สงฆ์ จะ สวด มงคลสูตร ใน โอกาส ใด

บทสวด "มงคลสูตร" ฟังสวดก่อนนอนหรือช่วงเช้า เสริมมงคลชีวิต เทวดาคุ้มครอง

นอกจากดูข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว บทสวด "มงคลสูตร" ฟังสวดก่อนนอนหรือช่วงเช้า เสริมมงคลชีวิต เทวดาคุ้มครอง ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง right

SEE ALSO  เปิด 7 ดาราสาว ถูกขอแต่งงานปี 65 | ดาราแต่งงาน 2565ข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าสุดทั้งหมด

คลิกที่นี่

บางแท็กเกี่ยวข้องกับพระ สงฆ์ จะ สวด มงคลสูตร ใน โอกาส ใด

#บทสวด #quotมงคลสตรquot #ฟงสวดกอนนอนหรอชวงเชา #เสรมมงคลชวต #เทวดาคมครอง.

มงคลสูตร,มงคลชีวิต,พระพุทธเจ้า,บทสวด,สวดมนต์,มนต์คาถา,มาตาปิตุ,พระสูตร.

บทสวด "มงคลสูตร" ฟังสวดก่อนนอนหรือช่วงเช้า เสริมมงคลชีวิต เทวดาคุ้มครอง.

พระ สงฆ์ จะ สวด มงคลสูตร ใน โอกาส ใด.

หวังว่าข้อมูลบางส่วนที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณที่ติดตามพระ สงฆ์ จะ สวด มงคลสูตร ใน โอกาส ใดข้อมูล

45 thoughts on “บทสวด "มงคลสูตร" ฟังสวดก่อนนอนหรือช่วงเช้า เสริมมงคลชีวิต เทวดาคุ้มครอง | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องพระ สงฆ์ จะ สวด มงคลสูตร ใน โอกาส ใดที่แม่นยำที่สุด

 1. ธรรมะทำไม says:

  เสียงเพราะนุ่มนวลมากผู้ฟังรู้สึกสงบสุข และอยากฟังเป็นเนื้อหาล้วนที่แปลเป็นไทยฟังแล้วได้รู้ภาษาบาลีด้วยสาธุ อนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะ

 2. pat&pat Channel says:

  สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
  มงคลสูงสุด อยู่ใน พระสูตรนี้แล้วค่ะ
  กราบขอบพระคุณ ท่านที่อัพโหลด
  ฟังทุกเช้า ฟัง ภาษาอินเดีย ศรีลังกา เมี้ยนม่า
  มีหมด ให้เลือกฟัง

 3. สมชาย จึงสิริพิพัฒน์พร says:

  My Case study ธุรกิจครอบครัวตัวอย่างเคยยอดเยี่ยมเยี่ยงยั้งยืนยง ยัง ยอมรับสภาพทรัพยากรมนุษย์เสื่อมทรามพละกำลังพลังความสามารถการทำงานทุก สกิลแอนด์สเกลเลยปล่อยวางอุเบกขา เว้นวรรคทางทุ่มเท❔ แล้ว ขอรับ ครับคุณๆเธอร่วมกระแสชีวิตคนสัตว์สังคมอบาย ทุคติ วินิบาต อเวจีมหานรกโลกันตร์กับทุกๆท่านตลอดมาโดนกิเลสกรรมวิบากบาป❓แดกเตลิดไป ดังนั้นนี้แล ดูอดีตแล้วมองปัจจุบันเลยเห็นอนาคต ดับวูบ สาธุๆๆ

 4. Nimman Napatra says:

  เวอร์ชั่นตามคำอ่าน

  พะหู เทวา มะนุสสา จะมังคะลานิ อะจินตะยุง,

  อากังขะมานา โสตถานังพรูหิ มังคะละมุตตะมังฯ

  เทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า,

  หมู่เทวดาและมนุษย์มากหลาย, มุ่งหมายความเจริญก้าวหน้า,

  ได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้ว, ขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิด,

  สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่า

  อะเสวะนา จะ พาลานัง การไม่คบคนพาล,

  ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา การคบบัณฑิต,

  ปูชา จะ ปูชะนียานัง การบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชา,

  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ กิจสามอย่างนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด,

  ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ การอยู่ในประเทศอันสมควร,

  ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา การเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้ว,

  อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ การตั้งตนไว้ชอบ,

  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ กิจสามอย่างนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด,

  พาหุสัจจัญจะ การเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก,

  สิปปัญจะ การมีศิลปวิทยา,

  วินะโย จะ สุสิกขิโต วินัยที่ศึกษาดีแล้ว,

  สุภาสิตา จะ ยา วาจา วาจาที่เป็นสุภาษิต,

  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

  กิจสี่อย่างนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด,

  มาตาปิตุอุปัฏฐานัง การบำรุงเลี้ยงมารดาบิดา,

  ปุตตะทารัสสะ สังคะโห การสงเคราะห์บุตรและภรรยา,

  อะนากุลา จะ กัมมันตา การงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสน,

  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ กิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด,

  ทานัญจะ การบำเพ็ญทาน,

  ธัมมะจะริยา จะ การประพฤติธรรม,

  ญาตะกานัญจะ สังคะโห การสงเคราะห์หมู่ญาติ,

  อะนะวัชชานิ กัมมานิ การงานอันปราศจากโทษ,

  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ กิจสี่อย่างนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด,

  อาระตี วิระตี ปาปา การงดเว้นจากบาปกรรม,

  มัชชะปานา จะ สัญญะโม การเหนี่ยวรั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมา,

  อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย,

  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ กิจสามอย่างนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด,

  คาระโว จะ ความเคารพอ่อนน้อม,

  นิวาโต จะ ความถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่ง,

  สันตุฏฐี จะ ความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่,

  กะตัญญุตา ความเป็นคนกตัญญู,

  กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง การฟังธรรมตามกาล,

  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ กิจห้าอย่างนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด

  ขันตี จะ ความอดทน,

  โสวะจัสสะตา ความเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย,

  สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง การพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเลส,

  กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา การสนทนาธรรมตามกาล,

  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ กิจสี่อย่างนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด,

  ตะโป จะ ความเพียรเผากิเลส,

  พรัหมะจะริยัญจะ การประพฤติพรหมจรรย์,

  อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง การเห็นอริยสัจ,

  นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ การทำพระนิพพานให้แจ้ง,

  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ กิจสี่อย่างนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด

  ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง, ยัสสะ นะ กัมปะติ

  จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลาย ถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหว,

  อะโสกัง เป็นจิตไม่เศร้าโศก,

  วิระชัง เป็นจิตไร้ธุลีกิเลส,

  เขมัง เป็นจิตอันเกษมศานต์,

  เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ กิจสี่อย่างนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด

  เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

  หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำมงคลทั้ง 38 ประการเหล่านี้ให้มีในตนแล้ว จึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถาน ทั้งหมดนี้เป็นมงคล คือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุด ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เหล่านั้นโดยแท้

  อิติ. ด้วยประการฉะนี้แลฯ

 5. thecop kob says:

  หากผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนได้ครบถ้วนแล้วถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้อง ดำเนินชีวิตได้สมบูรณ์ครบถ้วน แม้จะหวังหรือไม่หวังสิ่งที่ดีงามในชีวิต จะตั้งความปรารถนาหรือไม่ตั้งความปรารถนาก็ตามก็จะมีชีวิตที่เป็นมงคลทั้งสิ้น เพราะได้กระทำอย่างถูกต้อง เหมือนคนเกลี่ยงาป่นลงในรางแล้วพรมน้ำแล้วใช้มือนวดคั้นไปเรื่อยๆย่อมได้น้ำมัน(งา) แม้จะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตาม เพราะได้ทำสิ่งที่ถผูกต้องนี่คือคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธะของพวกเรานะครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *