คนไทยเตรียมตัว เฮ้! กับ ‘การท่องเที่ยว ชิม ช้อป ใช้มาตรการสนับสนุน’ ที่ออกโดยรัฐบาล ถือเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจอีกกิจกรรมหนึ่งในปี 2662 รัฐบาลจะบริจาคเงินให้คนไทย 10 ล้านคน คนละ 1,000 บาท เพื่อใช้จ่ายท่องเที่ยวทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักหรือเมืองรอง และหากใครผ่านการลงทะเบียนจะได้รับผลประโยชน์ 2 อย่างด้วยกันคือ 1. รับทุนรัฐบาล 1,000 บาท 2. รับเงินคืน 15% จากรายจ่ายที่หนาวไปไหน สะสม ข้อมูล วิธีเตรียมลงทะเบียนเพื่อรับเงินนี้แล้ว จะลงทะเบียนอย่างไร? มีขั้นตอนอย่างไร? มาดูกัน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์

 • คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

 • มีบัตรประชาชน

 • ต้องลงทะเบียนผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ (g-Wallet)

ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ให้เงิน 10 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จำนวนเงินจะเข้าแอป ไม่จ่ายเป็นเงินสดและไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้

 • เดินทางไปทุกจังหวัดของประเทศ ไม่จำกัดว่าจะเป็นเมืองหลักหรือเมืองรอง

 • ต้องใช้ชำระในจังหวัดที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เช่น ทะเบียนบ้านในจังหวัดน่าน ไม่สามารถชำระในจังหวัดน่านได้ จะต้องใช้ในต่างจังหวัดเท่านั้น

 • ระยะเวลาการเดินทางต้องอยู่ระหว่าง 27 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2019 เท่านั้น

 • หากได้รับอนุมัติแต่ไม่ดำเนินการตามมาตรการในจังหวัดที่จดทะเบียนภายใน 14 วัน หรือไม่ใช้สิทธิ์เสริม 1,000 บาท เงินจะถอนเข้ารัฐ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นใช้จ่ายต่อไป

SEE ALSO  The Phu Beach Hotel ที่พักกระบี่สุดฟิน เดินลงสระได้จากห้องพัก | Drzen

คุณใช้ ‘ชิม ช้อป ใช้’ ที่ไหน? ฉันจะได้อะไร

 • อาหารและเครื่องดื่มที่ร้านค้าที่ร่วมรายการและรับชำระเงินผ่านแอพ money bag (แอพสำหรับร้านค้า) หรือเชื่อมต่อเครื่อง EDC กับธนาคารกรุงไทย

 • ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ต้องเป็นสินค้าท้องถิ่น เช่น สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าร้านประชาราษฏร์ธงฟ้า ร้าน THAIDEN

 • ค่าที่พักต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ซึ่งระบุโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

SEE ALSO  ปวดตรงไหน นอนท่านั้น!! 6 อาการ 6 ท่านอน จะกี่ปวดก็หายดี!! | Drzen

ศึกษารายชื่อโรงแรมและที่พักพร้อมอาหารเช้าตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิธีการสมัครและลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ททท. ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและต้องเลือก 1 จังหวัดที่จะเดินทาง (ต้องเป็นจังหวัดที่ไม่ตรงกับที่อยู่ตามบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน) ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึง 15 กันยายน 2562 หรือในขณะที่สิทธิพิเศษหมด

2. คุณจะได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนเป็นอย่างช้าภายใน 3 วันทำการ

3. ดาวน์โหลดแอป ‘Bao Tang’ เพื่อรับสิทธิ์ตามการวัด

4. เที่ยวและใช้จ่าย

ผู้ที่ลงทะเบียนหากมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่พักหรือผลิตผลในท้องถิ่น ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ รัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้เท่ากับ 15% ของจำนวนเงินที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ใช้จ่ายท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชั่น “เป่าถัง” เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการเท่านั้น

คุณใช้ ‘ชิม ช้อป ใช้’ ที่ไหน? อะไร? เพื่อรับเงินคืน

 • อาหารและเครื่องดื่มที่ร้านค้าที่ร่วมรายการและรับชำระเงินผ่านแอพ money bag (แอพสำหรับร้านค้า) หรือเชื่อมต่อเครื่อง EDC กับธนาคารกรุงไทย

 • ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ต้องเป็นสินค้าท้องถิ่น เช่น สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าร้านประชาราษฏร์ธงฟ้า ร้าน THAIDEN

 • ค่าที่พักต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ซึ่งระบุโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

SEE ALSO  7 วิธีทำยังไงให้ผอมเร็ว!! | Drzen

คุณจะได้รับเงินคืน 15% ของจำนวนเงินที่ชำระจริง

ขั้นตอนการขอคืนเงินมีดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ททท. และรอรับ SMS ยืนยัน

2. ดาวน์โหลดแอป Bao Tang เพื่อรับเงินคืน 15%

3. โอนเงินส่วนตัวของคุณไปที่แอพกระเป๋าเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอพกระเป๋าเงิน

4. ระบบจะคืนเงินให้ 15% ของวงเงินใช้จ่ายจริงในเดือนธันวาคม 2562

**ต้องใช้ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น**

ขอบคุณสำหรับข้อมูลและรูปถ่าย

สำนักงานนโยบายการคลัง Facebook: สำนักงานนโยบายการคลัง